Fiskalna odgovornost

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA, Split, donosi

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici vrtića dana 30.06.2012.godine i stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 01.07.2012. godine.