Javna nabava

Javna nabava

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15.) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA kao javna ustanova objavljuje.

Dana 15.12.2017. godine na temelju čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. KOGUMA d.o.o., B.Bušića 4, 21000 Split, i
  2. ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o., Zagrebačka 5, 21000 Split

Plan nabave

Registar ugovora 2017.

Bagatelna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave