Pristup informacijama

Dječji vrtić Cvit Mediterana omogućio je pravo na pristup informacijama temeljem zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 72/03, 144/10, 38/11 i 77/11). Ovim Zakonom uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.