Programi dječjih vrtića

U Dječjem vrtiću Cvit Mediterana ostvaruju se i posebni programi koje je odobrilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. To su:

  1. Rano učenje stranih jezika u DV Rusulica
  2. Vjerski katolički program u DV Rusulica
  3. Športski program u DV Miki, Švrćo i Palčić
    (u suradnji s udrugom Tempour).

Osim posebnih, ostvaruju se i kraći programi:

  1. Rano učenje stranih jezika
  2. Igraonica za potencijalno intelektualno darovitu djecu u DV Mimoza

Ukupni podaci o vrstama programa i broju djece nakon upisa

VRTIĆ ADRESA TELEFON VRSTE PROGRAMA BROJ DJECE
AGAVA Jure Kaštelana 19 389-906 10-satni program 47
BOSILJAK Osječka 24c 531-613 10-satni cjelodnevni sportski program, 66
10-satni (jaslice 2-3 god.)
BRNISTRA Žnjanska 10 320-041 10-satni (vrtić) 59
GALEB Stepinčeva 59 530-088 6-satni program, 10-satni program 47
GARIFUL Doverska bb 462-379 10-satni (jaslice), 10-satni (vrtić) 135
5-satni poslijepodnevni program
GRLICA Stepinčeva 16 536-002 6-satni program, 18
5-satni poslijepodnevni program
LASTA Šižgorićeva 2 530-852 10-satni program 23
MIKI Osječka 12 531-944 6-satni (poludnevni sportski program), 30
5-satni poslijepodnevni program
MIMOZA Gospinica 21a 389-304 10-satni (jaslice), 10-satni (vrtić) 92
MIRTA Trg M. Pavlinovića 7 488-449 6-satni program 22
MORE A.B.Šimića 16 370-040 10-satni (jaslice), 10-satni (vrtić), 279
371-201 8-satni, 6-satni kraći glazbeni program,
8/10 smjenski* i 5-satni poslijepodnevni program
MURTILICA Šoltanska 3 464-577 10-satni program* 51
OBLUTAK Poljička cesta 21 370-004 10-satni (jaslice) 33
PALČIĆ Osječka 3 532-622 10-satni cjelodnevni sportski program* 23
RUSULICA Stepinčeva 73 538-980 10-satni program 89
10-satni program ranog učenja engleskog jezika*
10-satni program katoličkog vjerskog odgoja
RUŽMARIN Ljubićeva 22 460-875 10-satni cjelodnevni sportski program 116
SUNČICA Šižgorićeva 34 538-980 6-satni program 20
ŠVRĆO Uskočka 11 534-466 10-satni cjelodnevni sportski program 25
VRAPČIĆ Stepinčeva 32 531-661 10-satni program* 43
6-satni program
ZVONČIĆ Hektorovićeva 36 389-366 10-satni program 16