Cijene programa vrtića

Cijene redovnih programa po trajanju:

VRSTA PROGRAMA CIJENA U EURIMA
10 – satni jaslični program 82,29€ (620,00 kn)
10 – satni vrtićni program 79,63€ (600,00 kn)
8 – satni 67,69€ (510,00 kn)
6 – satni 46,45€ (350,00 kn)
5 – satni poslijepodnevni 43,80€ (330,00 kn)

 

Cijene posebnih i alternativnih programa:

VRSTA PROGRAMA CIJENA U EURIMA
10 – satni program ranog učenja engleskog jezika 118,12€ (890,00 kn)
10 – satni program katoličkog vjerskog odgoja 79,63€ (600,00 kn)
6 – satni kraći glazbeni program (s ručkom) 78,97€ (595,00 kn)
6 – satni likovni program 60,72€ (457,50 kn)
10 – satni likovni program 94,23€ (710,00 kn)
6 – satni poludnevni sportski[1] program 71,73€ (540,45 kn)
10 – satni cjelodnevni sportski[2] program 99,63€ (750,66 kn)
10-satni cjelodnevni sportski[3] program 103,63€ (780,80 kn)

[1] Uz korištenje sportske dvorane Gripe
[2] Uz korištenje DV Ružmarin
[3] Uz korištenje sportske dvorane Gripe

 

Datoteke za preuzimanje: