Kraći i posebni

Glazbeni posebni program, dječji vrtić More

A.B. Šimića 16, tel. 370 – 040

Cilj glazbenog programa je obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada odabranim glazbenim aktivnostima, te razvijanje i potpora senzibiliteta djeteta za glazbu i različite glazbene elemente kroz igru i pokret. Bitna odrednica programa jest i fleksibilnost i aktualni interesi djeteta – stalno potičući ideje, inicijative i stvaralaštvo djeteta. Poseban pristup očituje se u osmišljenom postupnom povećanju udjela glazbenih aktivnosti u svim životnim i igrovnim situacijama, te zasebnim aktivnostima s područja glazbenog odgoja.

Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno obrazovnih ciljeva, dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja.

Program glazbenog vrtića verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Katolički vjerski odgoj: dječji vrtić Rusulica – 10 – satni program

Stepinčeva 73, tel. 538 – 980

Vjerski odgoj se događa kroz životna događanja i okolnosti koje dijete proživljava i koje mu se usađuje u dušu. U odgojnom radu valja imati na umu da je religioznost čovjeku prirođena te da bitno određuje njegov život. Cilj ovog programa je odgajati tu religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ga za jedine ljudske vrednote: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupan odgoj djeteta i doprinose njegovu kvalitetnom rastu i napretku. Osnovno polazište za ovaj program nalazimo najprije u evanđelju, zatim u dokumentima kojima crkva opravdava i daje smjernice, a državni i međunarodni zakoni jamče i daju slobodu. Program se ostvaruje :

  • situacijsko – spontano i nepredviđeno kada se prate potrebe i osjećaji djeteta
  • planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane.

Vjerski odgoj integriran u redovni program provode odgajatelji sa završenim Teološko – katahetskim doškolovanjem i kanonskim mandatom.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Rano učenje engleskog jezika: dječji vrtić Rusulica – 10 – satni program

Stepinčeva 73, tel. 538 – 980

U vrtiću djeca imaju sve preduvjete doživjeti zadovoljstvo i uspjeh uvođenja u strani jezik, jer je u optimalnoj dobi za početkom učenja stranog jezika. Usvaja se preko igre i svakidašnje izloženosti jeziku u krugu svojih vršnjaka uz potporu odgajatelja u povoljnom socio-emocionalnom ozračju i bogato osmišljenom okružju, sa smanjenim brojem djece (18).

Ciljevi ovog programa su:

  • razviti zanimanje i motivaciju za učenje sigurnog jezika
  • stjecanje elemenata bitnih pri učenju stranog jezika (pravilan izgovori i intonacija)
  • usvajanje osnovnog jezičnog rječnika i jezičnih struktura
  • razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja
  • postupno razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku
  • poticanje djetetove želje za daljnjim učenjem stranog jezika u osnovnoj školi

Program ostvaruju osposobljeni i stručno kompetentni odgajatelji kroz komunikacijske sadržaje u svakidašnjim aktivnostima i u spontanim interakcijama. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

Sportski program: dječji vrtić Švrćo, Miki i Palčić

Provođenjem kontinuiranog športskog programa u predškolskom uzrastu cilj je provoditi aktivnosti koje neće samo biti u funkciji razvoja motorike.