Posebni programi

Rano učenje stranih jezika u dječjem vrtiću Rusulica – 10 – satni program

U vrtiću djeca imaju sve preduvjete doživjeti zadovoljstvo i uspjeh uvođenja u strani jezik, jer je u optimalnoj dobi za početkom učenja stranog jezika. Usvaja se preko igre i svakidašnje izloženosti jeziku u krugu svojih vršnjaka uz potporu odgajatelja u povoljnom socio-emocionalnom ozračju i bogato osmišljenom okružju, sa smanjenim brojem djece (18).

Ciljevi ovog programa su:

  • razviti zanimanje i motivaciju za učenje sigurnog jezika
  • stjecanje elemenata bitnih pri učenju stranog jezika (pravilan izgovori i intonacija)
  • usvajanje osnovnog jezičnog rječnika i jezičnih struktura
  • razvijanje jezičnih vještina, posebice slušanja i govorenja
  • postupno razumijevanje i izražavanje na stranom jeziku
  • poticanje djetetove želje za daljnjim učenjem stranog jezika u osnovnoj školi

Program ostvaruju osposobljeni i stručno kompetentni odgajatelji kroz komunikacijske sadržaje u svakidašnjim aktivnostima i u spontanim interakcijama. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

 

Vjerski katolički program u dječjem vrtiću Rusulica – 10 – satni program

Stepinčeva 73, tel. 538 – 980

Vjerski odgoj se događa kroz životna događanja i okolnosti koje dijete proživljava i koje mu se usađuje u dušu. U odgojnom radu valja imati na umu da je religioznost čovjeku prirođena te da bitno određuje njegov život. Cilj ovog programa je odgajati tu religioznu dimenziju djeteta i oplemeniti ga za jedine ljudske vrednote: savjest, intelekt, karakter, vjera, ljubav, nada i osobnost.

Sadržaji katoličkog vjerskog odgoja integriraju se u cjelokupan odgoj djeteta i doprinose njegovu kvalitetnom rastu i napretku. Osnovno polazište za ovaj program nalazimo najprije u evanđelju, zatim u dokumentima kojima crkva opravdava i daje smjernice, a državni i međunarodni zakoni jamče i daju slobodu. Program se ostvaruje :

  • situacijsko – spontano i nepredviđeno kada se prate potrebe i osjećaji djeteta
  • planski i predviđeno slijedeći liturgijsko vrijeme i blagdane.

Vjerski odgoj integriran u redovni program provode odgajatelji sa završenim Teološko – katahetskim doškolovanjem i kanonskim mandatom.

Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.

 

Likovni posebni program: dječji vrtić Vrapčić

U dječjem vrtiću Vrapčić organiziran je posebni likovni program.

U dječjem vrtiću Vrapčić upravo radi poticanja pluralizma pedagoških ideja pokrenut je posebni program kojem je svrha poticati likovni izraz djece. Prirodna potreba djeteta jest da oblikuje, modelira, crta, pleše, pjeva, glumi, istražuje i uči u interakciji s drugom djecom i okruženjem. Stoga je prostor i okruženje vrtića organizirano tako da potiče bogatu komunikaciju i interakciju kroz koju se ostvaruje učenje i kreativnost.

Odgajatelj u takvom prostoru potiče dječje istraživanje kroz projekte, promatranje, planiranje temeljem onoga što djeca pitaju, otkrivaju dječje zamisli koje ih potiču na stvaranje samih situacija za učenje i razvoj.

To su sve prilike da se dijete izražava na stotinu načina to jest jezika kako kaže Loris Malaguzzi.

Temeljni zadatak odgoja kroz umjetnost jest preko umjetničkih sadržaja i simbola omogućiti djetetu u prvom redu doživljaj i na taj način poticati dječje stvaralaštvo kroz likovni, scenski izraz, glazbu, pokret, pisanu riječ.

 

Sportski program u dječjim vrtićima Švrćo, Miki, Palčić, Ružmarin i Bosiljak

Provođenjem kontinuiranog športskog programa u predškolskom uzrastu cilj je provoditi aktivnosti koje neće samo biti u funkciji razvoja motorike. Program se izvodi u suradnji sa udrugom Tempour.

 

Glazbeni posebni program, dječji vrtić More

Cilj glazbenog programa je obogaćivanje odgojno – obrazovnog rada odabranim glazbenim aktivnostima, te razvijanje i potpora senzibiliteta djeteta za glazbu i različite glazbene elemente kroz igru i pokret. Bitna odrednica programa jest i fleksibilnost i aktualni interesi djeteta – stalno potičući ideje, inicijative i stvaralaštvo djeteta. Poseban pristup očituje se u osmišljenom postupnom povećanju udjela glazbenih aktivnosti u svim životnim i igrovnim situacijama, te zasebnim aktivnostima s područja glazbenog odgoja.

Glazba utkana u dnevne aktivnosti kao njihov integrirani dio prožima cijeli život djeteta u predškolskoj ustanovi, a u službi je najvažnijih razvojnih i odgojno obrazovnih ciljeva, dok istodobno za dijete predstavlja izvor zadovoljstva, uživanja i estetskog doživljaja.

Program glazbenog vrtića verificiran je od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH.