Programi javnih potreba

Igraonica za potencijalno intelektualno darovitu djecu u DV Mimoza

Program igraonice ustrojen je kao kraći posebnih program kojeg organizira dječji vrtić Cvit Mediterana u Splitu

Trajanje programa:

 • od listopada do lipnja tekuće godine
 • jedan put tjedno 2 sunčana sata – poslijepodne

Uzrast djece

 • od treće godine do polaska u školu

Kriteriji prijema djece u igraonicu

 • multidimenzionalni model identifikacije
 • procjene: odgojitelja iz skupine, roditelja, voditelja igraonice, pedagoga i psihologa

Broj djece u skupini

 • 10 – 12 djece

Nositelji programa

 • odgojitelji i stručni suradnici koji su prošli pripremu za rad s darovitom djecom u suradnji sa našim psihologom i pedagogom

Cilj programa

 • poticati cjeloviti razvoj potencijala darovite djece kroz obogaćeni program i projekte koji slijede načela diferencijacije i individualizacije u pristupu zadaćama, područjima i sadržajima aktivnosti s djecom;
 • preventivno djelovati na moguća kasnija socijalno neprihvatljiva ponašanja darovite djece koja mogu nastati kao posljedica nezadovoljenih temeljnih i odgojno obrazovnih potreba;

Razrada zadaća programa

Poticati socio-emocionalni razvoj kroz:

 • druženje sa sebi sličnima
 • poticanje i naglašavanje neovisnosti, samostalnosti i inicijative
 • učenje suradnji i kooperaciji
 • učenje odgovornosti, samodisciplini i ustrajnosti

Poticati osnovne i više razine misaonih procesa kroz poticanje:

 • logičkog mišljenja
 • kreativno-divergentnog mišljenja
 • kreativnog rješavanja problema
 • istraživačkog pristupa

Poticati kreativno izražavanje kroz različite vidove:

 • verbalno
 • pokretom
 • likovno
 • neoblikovanim materijalom
 • scensko-dramski

U obogaćenom programu djetetu se nudi raznoliko iskustvo, rad i iskušavanje raznih materijala, posjeti zanimljivim mjestima, praktične aktivnosti koje ih potiču da planiraju, eksperimentiraju, istražuju i provjeravaju.

U obogaćenom programu provode se aktivnosti kroz koje se razvijaju logičko, stvaralačko mišljenje i kreativnost, a iskustvenim učenjem produbljuje se znanje.