RaSTEM – projekt za budućnost

Fizikalno društvo – Split nositelj je znanstvenog projekta:

„RaSTEM – projekt za budućnost“ kojeg financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, planiran je na način da obuhvati sve dobne skupine.

Voditelj projekta: Ivana Weber, doc., Odjel za fiziku, Prirodoslovno-matematički fakultet. Sveučilište u Splitu, Hrvatska

Razdoblje provedbe projekta:

 • Datum početka programa: 8. studenog 2021.
 • Datum završetka programa: 31. listopada 2022. (nastavak u 2022./2023. god.)

O projektu

Projekt RaSTEM osmišljen je kao dio šireg programa koji za glavni cilj ima kontinuirano i sustavno provođenje aktivnosti promicanja i popularizacije znanosti, obrazovanja i odgoja u STEM području, prvenstveno među djecom i mladima, ali i među ukupnom populacijom. Projekt je stoga planiran na način da obuhvati sve dobne skupine društva, s naglaskom na djecu i mlade, od vrtićke do studentske dobi, te njihove roditelje, skrbnike, odgojitelje, nastavnike i liječnike. Kako bi se to ostvarilo, za partnerske institucije na Projektu, čija bi djeca i mladi koji ih pohađaju te njihovi zaposlenici bili primarni korisnici, odabrane su ustanove: DV Cvit Mediterana (sastavnice DV More i DV Mimoza), Osnovna škola Split-3, III. gimnazija u Splitu te Klinika za dječje bolesti KBC-a Split, a ima i punu podršku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu.

Realizacija projekta odvija se preko šest osnovnih aktivnosti: “RaSTEM u vrtiću”, “RaSTEM u osnovnoj školi”, “RaSTEM u srednjoj školi”, “RaSTEM i ozdravljam”, “RaSTEM među zvijezdama” i “RaSTEM u gostima”. U osmišljavanju aktivnosti vodila nas je ideja da korisnicima omogućimo barem “stepenicu” više od onoga što inače dobivaju/rade unutar programa institucionalnog obrazovanja.

Projektne aktivnosti provode se i za tri posebne skupine djece i mladih: darovitu djecu (DV Cvit Mediterana), djecu koja se privremeno liječe u Klinici za dječje bolesti KBC-a Split te djecu i mlade na otocima. Nastavnici Odjela za fiziku i studenti fizike PMF-a u Splitu, ujedno i članovi Fizikalnog društva – Split, volontiraju u pripremi, organizaciji i održavanju radionica, predavanja i astronomskih promatranja u razdoblju provedbe projekta, čime želimo dodatno potvrditi važnost volonterskog djelovanja u zajednici i eventualno potaknuti na druge volonterske akcije.

Jedan od važnih ciljeva ovog projekta jest dobiti kvalitetan temelj na kojem bi se dalje gradila suradnja znanstvenika, stručnjaka (prvenstveno fizičara, ali i drugih stručnjaka u prirodnim i tehničkim znanostima te matematici) i sveučilišnih nastavika s odgojiteljima u vrtićima i nastavnicima u osnovnim i srednjim školama te potaknuti njihovu daljnju međusobnu suradnju.

Projekt “RaSTEM – projekt za budućnost”, od svoje ideje i postavljenih ciljeva, preko planiranih sadržaja i metoda, očekivanih i dobivenih rezultata te konačno vrednovanja njegove uspješnosti, trebao bi biti temelj za ostale aktivnosti cjelokupno osmišljenog programa, koje se u budućnosti planiraju proširiti na ostale vrtiće i škole, udruge koje rade s djecom s posebnim potrebama te ostale udruge i ustanove koje promiču odgoj, obrazovanje i znanost na području grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

Glavni ciljevi projekta

Ciljevi programa koje smo ostvarivali kroz projektne aktivnosti:

 1. popularizacija znanosti i poticanje na istraživanje svijeta oko nas kod djece i mladih
 2. uključivanje djece i mladih u sutav učenja u području prirodnih i tehničkih znanosti
 3. cjeloživotno učenje odgojitelja i nastavnika
 4. uključivanje studenata u praktično prenošenje svojih znanja i iskustava još tijekom studiranja
 5. senzibiliziranje odgajatelja i nastavnika te roditelja/skrbnika na važnost dječjeg učenja
 6. poticanje i ohrabrivanje odgojitelja na implementiranje STEM sadržaja u vrtićke programe, u suradnji sa školama, sveučilištima i institutima
 7. obogaćivanje nastavnih sadržaja vannastavnim aktivnostima
 8. osnaživanje suradnje visokoškolskih ustanova s vrtićima i školama
 9. unapređenje odgojnih i nastavnih metoda
 10. poticanje razvoja i temeljnih

Tijekom 2021./2022. godine navedeni ciljevi su ostvarivani kroz sljedeće aktivnosti

RaSTEM u vrtiću – partner DV Cvit Mediterana

U razdoblju od veljače do lipnja 2022. godine održano je više radionica i astronomskih promatranja:

 • 1.a „Magnetična radionica“ x 4
 • 1.b Radionica „Malo i veliko“ x 2
 • 1.c Radionica „Kako vidimo?“ x 2
 • 1.d Radionica „O Sunčevom sustavu“ x 2
 • 1.e Astronomska promatranja x 3 (dio aktivnosti RaSTEM među zvijezdama)

Broj korisnika radionice:

9 odgojiteljica i 74 djeteta, od kojih 26 potencijalno darovitih iz programa u DV Mimoza, a 48 djece je iz 10-satnih programa u DV More.

Astronomska promatranja:

12 odgojiteljica i 115 djece sudjelovalo je na tri astronomska promatranja, 4 odgojiteljice i 26 djece prisustvovalo je astronomskom promatranju Mjeseca, a 8 odgojiteljica i 89 djece astronomskom promatranju Sunca

 

Ukupno je održano deset radionica, od kojih šest u prostorima DV More, a četiri na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu.

Dva astronomska promatranja održana su ispred Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, a astronomsko promatranje Sunca u dvorištu DV More.

 

Održane radionice prvenstveno su edukativnog karaktera, a u svrhe unapređenja STEM obrazovanja od najranije dobi. Glavna ideja bila je upoznati djecu s osnovnim pojmovima i činjenicama na njima blizak i zabavan način, potaknuti ih na znatiželju, ali i na kritičko razmišljanje. Birane su teme iz astronomije, magnetizma i optike koje kod djece uvijek izazovu  reakcije, pobude njihovu maštu i kreativnost te želju za daljnjim upijanjem sličnih sadržaja. Bilo nam je drago primijetiti da se upravo to dogodilo na održanim radionicama i astronomskim promatranjima, ali i, kako smo kasnije informirani od strane odgojiteljica, tjednima nakon toga. Radionice ovog tipa pružaju djeci poučan i zabavan izlet van institucionalnog obrazovanja i svakako doprinose napretku STEM obrazovanja koje se može na razne načine ugraditi u obrazovni sustav od najranije dobi.

Više informacija i fotografija s održanih aktivnosti na:

Do kraja listopada 2022. godine planiramo održati okrugli stol s odgojiteljicama te još dvije radionice za djecu iz DV More. S aktivnostima se planira nastaviti i u 2022./2023. godini po novom planu provedbe aktivnosti projekta RaSTEM.

 

Fizikalno društvo – Split iz sredstava projekta RaSTEM financiranog od strane MZO-a, u razdoblju od 1. ožujka do 30. lipnja 2022. god. dječjem vrtiću Cvit Mediterana poklanja:

 1. Igra Otkrij magnetizam x3 (x2 za DV More i x1 za DV Mimoza – program za darovite)
 2. Detektor metala x3 (x2 za DV More i x1 za DV Mimoza – program za darovite)
 3. Magneti potkove x2 (x1 za DV More i x1 za DV Mimoza – program za darovite)
 4. Digitalni mikroskop easi-scope x2 (DV More)
 5. Magnetne kuglice 60 kom (40 kom DV More i 20 kom DV Mimoza – program za darovite)
 6. Magnetni žetoni 300 kom (200 kom DV More i 100 kom DV Mimoza – program za darovite)

u protuvrijednosti od 3.129,20 kn.

Do kraja izvršenja provedbe Projekta (31. listopad 2022. godine) za DV Cvit Mediterana planira se donirati tri male meteorološke postaje, komplet za istraživanje magnetizma (za DV Mimoza – program za darovitu djecu) i set za pokuse sa elektricitetom i strujom. Ukupan predviđeni trošak za nabavu navedene opreme je oko 2.000,00 kn.

SLIKA 1: „Magnetična radionica“ u DV More

SLIKA 2: „Magnetična radionica“ i „O Sunčevom sustavu“ na PMF-u u Splitu

SLIKA 3.A: Reakcije nakon „Magnetične radionice“, DV More

SLIKA 3.B: Reakcije nakon „Magnetične radionice“, darovita djeca DV Mimoza

SLIKA 4: Radionica „Kako vidimo?“ u DV More

SLIKA 5: Radionica „Malo i veliko“ u DV More

SLIKA 6: Astronomsko promatranje Mjeseca, ispred PMF-a u Splitu

SLIKA 7: Astronomsko promatranje Sunca, DV More