“Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo”

Hrvatski zbor nutricionista nositelj je zdravstvenog projekta:

Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” kojeg financira Grad Split, a koji će se realizirati  u DV CVIT MEDITERANA  za djecu od treće godine do polaska u školu.

Razlog projekta je činjenica što  sve veći broj djece ima prekomjernu  tjelesnu težinu ili je pretilo, što Hrvatsku svrstava na sedmo mjesto u Europi po broju djece sa prekomjernom tjelesnom masom, a čime su usko povezane i mnoge kronične bolesti kod djece koje su u porastu. Uzrok tome su loše prehrambene navike i nedovoljna tjelesna aktivnost, a upravo roditelji i odgojitelji u vrtićima predstavljaju prvu liniju borbe u prevenciji dugoročnih loših posljedica. Poticanje razmišljanja i rasprava, te prenošenje znanja i osnova zdrave i pravilne  prehrane je jedini način da dijete izraste u zdravu i kroničnim bolestima neopterećenu odraslu osobu.

Voditelj projekta: Dora Bučan Nenadić, mag. nutricionizma 

Projekt je namijenjen djeci predškolskog uzrasta, roditeljima i djelatnicima predškolskih ustanova. Radionice s roditeljima i djelatnicima, kao i rad s djecom po skupinama odvijat će se prema utvrđenom Planu aktivnosti / od veljače do svibnja 2019.

Ciljevi projekta su: Podizanje svijesti o pravilnoj prehrani od najranije dobi, usvajanje pravilnih prehrambenih navika i utvrđivanje nutritivnog statusa djece naše ustanove.

“Projekt „Svaki tjedan vrtić jedan – Rastimo zdravo” osmišljen je upravo kako bi stručnim i zanimljivim pristupom djeca od svoje najranije dobi usvojila zdrave prehrambene navike te kako bi ukazali na važnost prevencije pretilosti i oboljenja od kroničnih bolesti.

Projekt uključuje izradu brošure i pripremu materijala za edukaciju djece predškolske dobi o pravilnoj prehrani te provedbu radionica o usvajanju pravilnih prehrambenih navika za djecu i roditelje.

Za roditelje i djelatnike predškolske ustanove organizirano je predavanje o važnosti pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kod djece. Upoznati će se s ciljevima i aktivnostima projekta, kao i očekivanim rezultatima projekta, a od roditelja će se na predavanju tražiti pisani pristanak za sudjelovanje njihovog djeteta u projektu.

Projekt uključuje i antropometrijska mjerenja djece (tj. masa, tj. visina, udio masnog tkiva, opseg struka) te izradu percentilnih krivulja rasta i razvoja djece/statistička obrada podataka.

Po evaluaciji projekta očekivanja su da će rezultati dobiveni obradom prikupljenih podataka dati jasnu sliku o nutritivnom statusu djece predškolske dobi u našoj ustanovi, kao i znanjima usvojenim nakon provedbe projekta.

Dugoročni cilj i plan ovog projekta je i proširiti radionice i edukaciju na veći broj ustanova predškolskog odgoja, ne samo na području Grada Splita, već i na područje Splitsko-dalmatinske županije.