Pedagog u vrtiću

Pedagog je stručni suradnik koji prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces:

  • predlaže inovacije, suvremene metode i oblike rada;
  • predlaže, sudjeluje i pomaže odgojiteljima u ostvarivanju programa stručnog usavršavanja i njihova cjeloživotnog obrazovanja;
  • ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema;
  • surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima;
  • pridonosi razvoju timskoga rada u dječjem vrtiću;

Prema DPS-u, čl.30, st. 2.