Psiholog u vrtiću

Područja rada predškolskog psihologa su:

1. PREVENCIJA

  • psiholog prati prilagodbu djeteta u vrtiću;
  • prati zadovoljavanje potreba djeteta;
  • utvrđuje opći razvojni status djece;
  • sudjeluje u identifikaciji djece s posebnim potrebama (potencijalno darovite djece i djece s poteškoćama u razvoju);
  • sudjeluje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgajatelja;
  • pruža podršku roditeljstvu kroz individualne i grupne savjetodavne razgovore i radionice.

2. RANA INTERVENCIJA (PODUZIMANJE MJERA)

  • sudjeluje u savjetodavnim razgovorima i konzultacijama s odgajateljima i roditeljima o djeci;
  • po potrebi upućuje dijete u nadležnu ustanovu na dodatan specijalistički pregled, dijagnostiku i tretman;
  • provodi individualni tretmanski rad s djecom;
  • sudjeluje u izradi individualiziranih planova za rad s djecom s posebnim potrebama.

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE je mjesto gdje se roditelji i skrbnici mogu obratiti vezano za brojna pitanja o odgoju i razvoju djece i gdje će, u suradnji s psihologom, potražiti odgovore.

Pripremila Sekcija predškolskih psihologa