Zdravstveni voditelj u vrtiću

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je osoba sa završenim preddiplomskim ili diplomskim studijem sestrinstva koja radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece i u timu sa stručnim suradnicima, ravnateljem, odgojiteljima, pomoćno – tehničkim osobljem, roditeljima i ostalim čimbenicima sudjeluje u ostvarivanju tih zadataka. (Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe)

Zdravstveni voditelj u dječjem vrtiću je zadužen za provedbu:

 • mjera zdravstvene zaštite;
 • mjera higijene i
 • mjera pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima.

Mjere zdravstvene zaštite djece u dječjim vrtićima obuhvaćaju:

 • cijepljenje protiv zaraznih bolesti;
 • sistematski zdravstveni pregled djeteta prije upisa i pri obnovi upisa u dječji vrtić;
 • identifikacija djece sa zdravstvenim osobitostima, utvrđivanje specifičnih zdravstvenih potreba djece te suradnja sa stručnim suradnicima, odgojiteljima, liječnicima i roditeljima u svrhu provođenja mjera posebne skrbi;
 • zdravstveni pregled djeteta nakon izostanka iz dječjeg vrtića zbog bolesti;
 • protuepidemijske mjere u slučaju zarazne bolesti;
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj djece u svezi sa stjecanjem pravilnih higijenskih navika i usvajanja zdravog načina življenja, posebno s obzirom na prevenciju najznačajnijih zdravstvenih problema i
 • zdravstveno prosvjećivanje i zdravstveni odgoj zaposlenih u dječjem vrtiću kao i roditelja, skrbnika, odnosno posvojitelja djece;
 • sudjelovanje u radu stručnog tima u programu za djecu s teškoćama u razvoju.

Mjere za osiguranje higijene u dječjem vrtiću obuhvaćaju:

 • ispunjavanje uvjeta smještaja;
 • osiguranje i provedba higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima ustanove kao i nadzor i predlaganje mjera za poboljšanje higijensko – sanitarnih uvjeta rada u dječjem vrtiću;
 • implementacija, organizacija, osiguranje odgovarajućih uvjeta te provedba HACCP sustava unutar ustanove;
 • provođenje propisanog sanitarnog nadzora nad namirnicama i predmetima opće uporabe koji se koriste u prehrani djece;
 • mjere prevencije i zaštite od zaraznih bolesti kao i higijensko-epidemiološki nadzor nad zaraznim bolestima u dječjem vrtiću;
 • protuepidemijske mjere;
 • mjere vezane na svakodnevne aktivnosti u dječjem vrtiću i
 • mjere pri organizaciji i provedbi izleta djece u prirodu.

Mjere pravilne prehrane djece predškolske dobi u dječjim vrtićima obuhvaćaju:

 • planiranje prehrane radi osiguravanja optimalnog rasta i razvoja sve djece;
 • planiranje i izrada jelovnika ovisno o duljini boravka djece u dječjem vrtiću, odnosno o vrsti dnevnog programa koji dijete polazi i to obzirom na broj dnevnih obroka i količinu hrane radi osiguranja prehrambenih standarda, odnosno u skladu s preporučenim količinama energije i prehrambenih tvari za djecu predškolske dobi;
 • planiranje i izrada jelovnika djece s posebnostima u prehrani;
 • stvaranje uvjeta, atmosfere u skupini, prepoznavanja, poticanja i djelovanja na mijenjanje i usvajanje pravilnih prehrambenih navika kod djece;
 • praćenje primjene prehrambenih normativa, valorizacija i predlaganje odgovarajućih unapređenja;
 • sustavno praćenje rasta i razvoja djece kroz provođenje antropometrije djece, utvrđivanje stanja uhranjenosti prema novim antropometrijskim standardima SZO te predlaganje preventivnih mjera na razini skupine i svakog djeteta.