Stručni ispit odgojitelja

Sjedište ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja

Odgojitelji predškolske djece s područja Splitsko–dalmatinske županije i Dubrovačko–neretvanske županije polažu stručni ispit u DV CVIT MEDITERANA, podružnica More u SPLITU, A.B.Šimića 16.

U skladu s važećim Poslovnikom o radu povjerenstava za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću, Prosvjetni vjesnik br. 2. od 17. travnja 2000.g. ispitno povjerenstvo čine :

  1. sc. Branimir Mendeš, Odsjek za predškolski odgoj ,Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, predsjednik Ispitnog povjerenstva;
  2. Tončica Kalilić, prof., viša savjetnica za predškolski odgoj, Agencija za odgoj i obrazovanje tajnica ispitnog povjerenstva;
  3. Anka Gavranić, dipl. pedagog, dipl. sociolog, pedagoginja DV RADOST, član Ispitnog povjerenstva;
  4. Rossana Bosnić,bacc. praesc. educ. ravnateljica „DV CVIT MEDITERANA“, Split, članica Ispitnog povjerenstva
  5. sc. Jadranka Nemeth – Jajić, Odsjek za hrvatski jezik i književnost, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu, članica Ispitnog povjerenstva

Pravilnik o polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine, broj 133/97 i 4/98.)

Iznos troškova za polaganje stručnog ispita odgajatelja

1. PRVO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA = 1.558,93 kn
2. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA PISMENI RAD = 417,35 kn
3. DRUGO POLAGANJE PRAKTIČNOG DIJELA ISPITA = 724,24 kn
4. DRUGO POLAGANJE USMENOG DIJELA STRUČNOG ISPITA = 626,03 kn
5. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (pismenog, praktičnog i usmenog dijela ispita) = 1.767,62 kn
6. DRUGO POLAGANJE STRUČNOG ISPITA (praktičnog i usmenog dijela ispita) = 1.350,27 kn

UPLATE za troškove prvog polaganja stručnog ispita vrše se po primljenom predračunu koji se pristupnicima uručuje prije polaganja pismenog dijela ispita.

Sredstva doznačiti u korist: 
DV CVIT MEDITERANA SPLIT
Tršćanska 29,
21000 Split

IBAN: HR0524070001100585243

U pozivu na broj koristiti broj predračuna.

Račun će biti ispostavljen po uplati.

NAPOMENA:
Dječji vrtići uz sve buduće prijave za polaganje stručnog ispita za sve odgajatelje pripravnike koji sami snose troškove polaganja stručnog ispita (fizičke, a ne pravne osobe) koje se stručno osposobljavaju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i osobe koje ponavljaju određene dijelove stručnog ispita biti će obavezni priložiti potvrdu o uplaćenim troškovima polaganja stručnog ispita, bez obzira pristupaju li prvi put ili ne.

Dokumenti: