Projekti

Naša misija u radu sa darovitom djecom predškolske dobi je:

 • rana identifikacija i poticanje razvoja darovite djece predškolske dobi u javnim institucijama ranog i predškolskog odgoja
 • utjecanje na pozitivno formiranje stavova šire društvene zajednice prema obrazovnoj potrebi posebne skrbi za darovitu i talentiranu djecu
 • organiziranje razvojnog centra koji bi pružao različite vrste edukacija odgojiteljima , članovima stručnih timova i studentima u radu s darovitima (seminari, radionice, predavanja, hospitiranje, zajedničke refleksije)

Započeli smo projekt  “Darovito dijete u vrtiću” 1998. god. koji je uključivao:

 • Edukaciju odgojitelja i stručnog tima,
 • Senzibiliziranje odgojitelja u prepoznavanju darovite djece
 • Primjena multidimenzionalnog modela identifikacije
 • Osiguravanje potrebnih resursa za provedbu projekta
 • Osmišljavanje i provedba razlikovnih i obogaćenih programa u redovnim programima
 • Vrednovanje projekta

Projekt je vođen pod supervizijom J. Cvetković Lay specijalistice za obrazovanje darovitih i stručnjakinje na području obrazovanja darovitih u ranoj dobi .

Jedan od rezultata rada na projektu je otvaranje posebnog kraćeg programa za potencijalno darovitu djecu (2001. god.). Cilj ovog programa je  poticanja posebnih interesa i cjelovitog razvojnog potencijala djece kroz aktivnosti koje potiču aktivno učenje, više razine misaonih procesa i kreativno izražavanje. Program je verificiran  od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Program provode odgojitelji i stručni suradnici  u dvije skupine u koje je upisano po 12 djece u DV Mimoza  (1x tjedno po 2 sunčana sata).

Naša iskustva su prikazana u knjigama i brošurama:

 • Darovito dijete u vrtiću, DV Cvit Mediterana, Split 2000. god.,
 • Sudjelovanje u međunarodnoj konferenciji s prezentacijom – Experiences in Working with potentially gifted and a headmaster’s role in realization of a project “Gifted and tallented child in kindergarten. Rovinj, National Networks for Gifted Children, str. 17-20., M. Bakotić, 2000.god.
 • Tiskanje knjige s iskustvima: Poetski doživljaj u likovno-stvaralačkoj igri, Golden marketing, E. Kišević, R. Sunajko i drugi, 2006. god.
 • Tiskanje knjige s iskustvima: Igrajmo se pračovjeka, Školska knjiga, T. Luketa, 2010. god.