Opći poslovi

Dječji vrtić Cvit Mediterana omogućio je pravo na pristup informacijama temeljem zakona o pravu na pristup informacijama ( NN 72/03, 144/10, 38/11 i 77/11). Ovim Zakonom uređuje se pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Javna nabava

Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15.) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA kao javna ustanova objavljuje.

Dana 15.12.2017. godine na temelju čl. 80 Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16.) Dječji vrtić CVIT MEDITERANA Split objavljuje da ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima:

  1. KOGUMA d.o.o., B.Bušića 4, 21000 Split, i
  2. ARHITEKTONSKA RADIONICA CENTAR d.o.o., Zagrebačka 5, 21000 Split

Plan nabave

Registar ugovora 2017.

Bagatelna nabava

Registar ugovora o javnoj nabavi

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 7. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11) ravnateljica Dječjeg vrtića CVIT MEDITERANA, Split, donosi

Ova procedura objavljena je na oglasnoj ploči i web stranici vrtića dana 30.06.2012.godine i stupila je na snagu danom objave, a primjenjuje se od 01.07.2012. godine.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Slađana Longo, administrator Vrtića, je imenovana službenikom za zaštitu osobnih podataka u Dječjem vrtiću Cvit Mediterana Split.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: slongo.zop@gmail.com
telefonski broj: 021/ 347-710

Dječjim vrtićem upravlja upravno vijeće, koje ima sedam (7) članova. Predsjednika i tri (3) člana imenuje Grad Split iz reda javnih radnika, jednog člana (1) biraju roditelji djece korisnika usluga, a dva (2) člana biraju se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Cvita Mediterana. Mandat članova upravnog vijeća traje četiri godine.